Sense is per 1 oktober jl. geregistreerd  bij het SKIN register.

Sense is per 1 oktober jl. geregistreerd bij het SKIN register.

Ter informatie:

Per 1 oktober 2020 is Sense officieel geregistreerd in het SKIN Register. Dit staat voor het Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland om de kwaliteit van schoonheidsspecialisten beter zichtbaar te maken en te verbeteren. Consumenten, verzekeraars en ketenpartners verlangen dat schoonheidsspecialisten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Net als andere beroepsgroepen in de zorg is hiervoor een systeem van kwaliteitsontwikkeling opgezet.

Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Ontwikkeling dient plaats te vinden op basis van een aantal domeinen.